หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> บทความสำหรับ SME >> บทความ : อาชีพ-การทำงาน
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ขอสามัญวิศวกร “ต้องสอบ”

เป็นที่ทราบกันแล้วในหมู่วิศวกรเกี่ยวกับ “สภาวิศวกร” ตาม พ.ร.บ. วิศวกร 2542 ซึ่งกำเนิดมาเพื่อการดูแลวิศวกรไทยแทน “คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ก.ว.” การกำเนิดของสภาวิศวกร เพื่อทำการจัดรูปแบบของการพัฒนาวิศวกร ได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน กับวิศวกรต่างชาติ ที่กำลังเข้ามาในรูปแบบของ APEC Engineer

สภาวิศวกร ชุดแรกได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือน มิถุนายน 2543 และได้เริ่มงานปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว และเอื้อประโยชน์ต่อวิศวกรไทย ระยะนี้พวกเราชาววิศวกรควรจะติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิด

 

 

 

ใครบ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
นักศึกษาที่จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิซาชีพวิศวกรรมทุกท่าน ใบประกอบวิชาชีพ จะจำเป็นเฉพาะวิศวกรที่จะประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ ผู้ออกแบบ, ผู้บริหารงานโครงการ, ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น วิศวกรที่จะประกอบอาชีพ เป็นวิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรวิเคราะห์การลงทุน และอื่นๆ ในตลอดอายุการทำงานของตนเองจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ

ทำไมต้องเลื่อนระดับวิศวกร
ระดับของวิศวกรมี 3 ระดับได้แก่ ระดับที่1 “ภาคีวิศวกร” ระดับที่ 2 ”สามัญวิศวกร” และระดับสูงสุด
“วุฒิวิศวกร” ขนาดของงานที่แต่ละระดับสามารถทำได้แตกต่างกันออกไป ตามที่กำเนิดในกฎกระทรวง 3 และ 4 พ.ศ 2508 ที่ยังมีผลบังคับใช้ (ขณะนี้สภาวิศวกรกำลังยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่) ยกตัวอย่างเช่น ภาคีวิศวกรไฟฟ้า ไม่สามารถออกแบบ ควบคุมงานติดตั้ง หรือให้คำปรึกษาต่างๆ ได้ ดังนั้นวิศวกรที่ต้องทำงานวิศวกรรมควบคุม จึงต้องพยายามพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ตามลำดับ
* ภาคีวิศวกร ใช้เวลา 3 ปี เพื่อขอก้าวสู่สามัญวิศวกร
* สามัญวิศวกร ใช้เวลา 7 ปี (เดิม) เพื่อก้าวสู่วุฒิวิศวกร หรือ 5 ปี โดยต้องสอบความรู้ ซึ่งปัจจุบันสภาวิศวกรได้กำหนดให้เป็นระยะเวลา 5 ปี เท่านั้น เพื่อก้าวสู่วุฒิวิศวกร

การสอบเพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการเตรียมการทดสอบความสามารถวิศวกรต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในไทยตาม APEC Engineer จึงทำให้เกิดการสอบความรู้ของวิศวกร เพื่อการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นสามัญวิศวกรในทุกสาขา ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร ที่ได้รับการเห็นชอบ จากที่ประชุมใหญ่ของวิศวกรในเดือน กันยายน 2543 การขอเลื่อนระดับจะเป็นดังนี้
1) รวบรวมผลงานทางวิศวกรรมควบคุมตลอดระยะเวลาการทำงาน 3 ปีเต็ม ให้พิจารณา โดยจะต้องมีผลงานที่ช่วยสามัญวิศวกรทำงานของระดับสามัญวิศวกรอยู่ด้วย
2) เมื่อผลงานผ่าน ให้เข้าทำการสอบข้อเขียน
3) เมื่อผ่านข้อเขียน ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเรื่องทั่วไป โดยจะไม่มีการสอบความรู้ทางเทคนิคปากเปล่า

การสอบข้อเขียนเป็นอย่างไร
โดยทั่วไปการสอบข้อเขียนในแต่ละสาขาวิซา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก ยกตัวอย่าง ของสาขาไฟฟ้ากำลัง ดังนี้
1) กลุ่มวิชาบังคับ มีเพียง 1 วิขา
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
2) กลุ่มวิชาเลือก มี 5 วิขา โดยให้เลือกสอบให้ผ่านเพียง 1 วิขา
- มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า, มาตรฐานสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และมาตรฐานไฟแสงสว่าง และป้ายทางออกฉุกเฉิน 
- Power Plant 
- Substation Equipment 
- Power Transmisslon and Distribution 
- protective Relaying
ผู้เข้าสอบข้อเขียนต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ของแต่ละวิชา โดยวิชาที่สอบผ่านมีระยะเวลาคงสิทธิ์ 2 ปี เพื่อให้ทำการสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านในการสอบครั้งต่อๆ ไป ซึ่งจะกำหนดให้มีการสอบปีละประมาณ 3 ครั้ง

เริ่มการสอบครั้งแรก เมื่อใด
ผู้ทำทำการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2544 จะเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดใหม่นี้ ซึ่งในการพิจารณาผู้ขอเลื่อนระดับวิศวกรของเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม มีผู้ยื่นขอ ประมาณ 120 ท่าน ผ่านเกณฑ์ผลงาน เพื่อเข้าทำการสอบข้อเขียนประมาณ 95 ท่านโดยจะเริ่มทำการสอบข้อเขียนครั้งแรก วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2544
ขออวยพรให้วิศวกรทุกท่านที่เข้ารับการสอบข้อเขียน ได้สอบผ่านเป็นสามัญวิศวกรเพื่อมาทำการช่วยพัฒนาและแข่งขันกับวิศวกรต่างชาติต่อๆ ไป

ที่มา http://www.kmitl.com/article.php?articlecat=5&articleid=9

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214