หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> บทความธุรกิจ >> รวมบทความน่ารู้เกียวกับธุรกิจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ความคิดสร้างสรรค์ หรือ การเปลี่ยนแปลง

บทความที่เขียนขึ้นครั้งนี้  ผู้ เขียนขอเปรียบเทียบ ตัว C ใน 2 ความหมาย  คือ  Creative  กับ  Change  เพราะ 2 คำนี้ เป็นคำที่นิยมมาก โดยเริ่มจาก Change  หรือ  การเปลี่ยนแปลง   ที่นิยมมาก มาระยะหนึ่งแล้ว  และปัจจุบันที่นิยมมาก  คือ  Creative  มาพิจารณาดูว่า  2  คำนี้ เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร

 

Change  หรือ  การเปลี่ยนแปลง  เกิดขึ้นจากผล ของคำว่า  ยุคโลกแบน  นั่น หมายความว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สามารถรับรู้ สามารถสื่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  ทุกมุมของโลกใบนี้สามารถเรียนรู้ถึงกันได้หมด  เมื่อเป็นเช่นนี้  หมายความว่า  เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ณ ที่หนึ่ง  ย่อม รับรู้ถึงกัน  เช่น  ถ้าเกิด มีความต้องการสินค้าและบริการใดเกิดขึ้น  ทุกประเทศ ย่อมรับรู้ถึงความต้องการนั้น  ทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกที่  ทุกเวลา  ทุกโอกาส  เพื่อทำให้เกิดธุรกรรมที่สนองความ ต้องการของผู้บริโภค  และการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเกิด แล้วก็เกิดอีกได้  ในความเห็นของผู้เขียน  จึงเห็นว่า  ถ้าผู้ประกอบการจะ ต้องรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการ  แล้วผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดย่อมล่ะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยัง  เพื่อ เป็นการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น  ผู้เขียนขอให้ข้อคิดของการเปลี่ยนแปลงว่า  สิ่งที่ผู้ประกอบการควรนำมาคำนึงถึงเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลง  ประกอบไปด้วย

 

1. สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง  ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น  จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ บริโภค เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถจำหน่ายได้  เพราะเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ คือ การจำหน่ายสินค้าและบริการ   การแปลี่ยนแปลงที่เห็น ได้ชัดเจนในปัจจุบัน  คือ  การ ผลิตแบบ  Mass  ใช้ไม่ได้ผล  เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความ ต้องการตลอดเวลา  จึงเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบ Mass  เป็นแบบNiche  หรือเรียกว่า  เปลี่ยน จาก  Mass Market  เป็น  Niche  Market  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเปลี่ยนแปลง ในหลายขั้นตอน  อาทิเช่น 

 

กระบวนการผลิต   จะต้องเป็นการผลิตให้สินค้าและบริการใน จำนวนไม่มาก   แต่ต้องมี คุณลักษณะ  คุณภาพของสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน  ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละหน่วย  คำ ว่า แต่ละหน่วยนั้น  มีความหมายได้หลายกรณี  อาทิเช่น  แต่ละบุคคล  แต่ละสังคม  แต่ละประเทศ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม ของผู้บริโภค

 

กระบวนการการตลาด  จะ ต้องนำเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะกับผู้บริโภค  โดย จะต้องทำการศึกษาผู้บริโภคก่อนว่า  สิ่งแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม  เป็นเช่นไร  เพราะปัจจุนตลาดเป็นของผู้ซื้อ  มิใช่  ตลาดเป็นของผู้ขาย  นั่นหมายความว่า  ผู้ซื้อแต่ละคน มีความต้องการที่แตกต่างกัน   ทำให้การขายสินค้า จำนวนมากในแต่ละครั้งไม่ได้ผล  นั่นเอง 

 

กระบวนการบริหารจัดการ  จะ ต้องมีกระบวนการที่รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อ  มิเช่นนั้น จะเป็นจุดอ่อนที่ให้คู่แข่งขันสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

 

2. เวลา   เมื่อผู้ประกอบการรู้แล้วว่า  จะ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร  ถ้าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ผลดี  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเวลา  สถานที่  ด้วย  เพราะ อะไรก็ตาม  ถ้ามาเร็วเกินไป  ผู้ บริโภคยังตามไม่ทัน  ก็ล้มเหลว   แต่ ถ้ามาช้าเกินไป  ก็ไม่สนองความต้องการ  เพราะความต้องการหมดไปแล้ว

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  คือ  องค์ประกอบ ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงได้ผลอย่างสมบูรณ์แบบ  ซึ่ง หมายความว่า  จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามจะต้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในสิ่งนั้น  เรียกว่า  สนองความต้องการ  คือ  ให้ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง  นั่น เอง  เพราะถ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ไม่ ต้องการ  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมไร้ผล

 

ส่วนคำว่า  Creative  กำลังเป็นคำที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน  นโยบายภาครัฐแทบทุกกระทรวงมุ่งสู่ Creative  ดังนั้น  ถ้าจะ แปลความหมาย Creative  หมายถึง  การคิดสร้างสรรค์  หรือ  อาจเรียกว่า  คิดแตกต่างจากเดิม  คิดต่อยอดจากเดิม  คิดในมิติองค์รวม  เพื่อมองอย่าง เป็นระบบ  ก่อให้เกิดภาพใหม่ๆ  หรือ  ภาพเดิมที่มีการปรุงแต่งใหม่  เพื่อ ให้เหมาะสมกับเวลา  สถานที่  สิ่ง แวดล้อมที่เปลี่ยนไป  หรือ อาจเป็นความคิดที่ใช้แนวคิดนอกกรอบ  เพื่อก่อให้เกิด สิ่งใหม่ก็ได้  หรืออาจกล่าวว่า  Creative  คือ  แนวคิด เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  Creative  สามารถนำ ไปใช้ได้ทุกกิจกรรมของธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นภาคการ ผลิต  ภาคการตลาด  ภาคการ บริหารจัดการ  ภาคการเงิน 

 

ดังนั้น  จึงเป็นความจำ เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  หรือ  มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดเวลา  และ ที่สำคัญยิ่งคือ  จะต้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม   (ซึ่งหมายความรวมถึงทั้งสังคม  วัฒนธรรม  )  เวลา   และ  กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7059

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214