หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> บทความธุรกิจ >> รวมบทความน่ารู้เกียวกับธุรกิจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย (Final Inspection Standard) 
          ๑. ความเรียบร้อยภายนอก
                - ความเรียบร้อยในการประกอบ
                - รอยตำหนิการพ่นสี
                - การรั่วซึม
          ๒. การติดเครื่องยนต์
               - ติดเครื่องได้
               - การวิ่ง
               - การฟังเสียงเครื่องยนต์เพื่อค้นหาสิ่ง
               - ผิดปกติ
          ๓. ระบบไฟฟ้า
               - ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟสัญญาทั้งหมด
               - แตร
               - เรือนไมล์
          ๔. ระบบเบรก
               - เบรกหน้า/หลัง
          ๕. ระบบบังคับเลี้ยว
               - ความคล่องตัว
          ๖. การควบคุมมลพิษจากไอเสีย
               - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
               - ไฮโดรคาร์บอน (HC)

          นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้ผลิตได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและยืนยันมาตรฐานของงานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน โดยจัดเป็นกิจกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพไว้ในการทำงานขั้นตอนต่างๆ  ตัวอย่างเช่น ๕ ส คิว.ซี.ซี. (QCC ; Quality Control Circle) ที.พี.เอ็ม. (TPM; Total Productive Maintenance) ไอ.อี. (IE; Industrial Engineering) เป็นต้น 
การจัดส่งมอบ 
          รถจักรยานยนต์ทุกคันเมื่อผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพแล้ว จะถูกบันทึกควบคุมหมายเลขเครื่องยนต์ และเก็บประวัติไว้ทั้งหมด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบทวนกลับเมื่อถึงเวลาจำเป็น จากนั้นจะลำเลียงรถไปยังสถานที่จัดเตรียม เพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายต่อไป
ภาคการจำหน่าย 
          สำหรับการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์นั้น ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะจำหน่ายโดยผ่านผู้แทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นลักษณะร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ
การแบ่งเขตจำหน่าย 
          แบ่งออกเป็น ๕ เขต ดังนี้

          ๑. ภาคเหนือ

            - มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วนประมาณ ๒๐% ของประเทศ
            - จะนิยมรถประเภทครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นรถประเภทสปอร์ตครอบครัว และรถสปอร์ตตามลำดับ

          ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
            - มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วนประมาณ ๒๗% ของประเทศ
            - จะนิยมรถประเภทครอบครัว และสปอร์ตครอบครัว ซึ่งมียอดการจำหน่ายใกล้เคียงกัน

          ๓. ภาคกลาง

            - มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วนประมาณ ๒๑% ของประเทศ
            - จะนิยมประเภทสปอร์ตครอบครัว และครอบครัว

          ๔. กรุงเทพฯ

            - มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วนประมาณ ๑๕% ของประเทศ
            - ส่วนใหญ่จะนิยมประเภทสปอร์ต และสปอร์ตครอบครัว ส่วนรถประเภทครอบครัว มียอดการจำหน่ายค่อนข้างน้อย

          ๕. ภาคใต้

            - มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วนประมาณ ๑๗% ของประเทศ
            - ส่วนใหญ่นิยมรถประเภทครอบครัว
 
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ต่อประเทศชาติ 
          นอกเหนือจากคนไทยจะได้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันแล้วอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาล เช่น
          - สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตอย่างต่อเนื่อง
          - ก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเกิดการจ้างแรงงานจำนวนมากทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งชิ้นส่วนย่อย และชิ้นส่วนหลัก อุตสาหกรรมบริการ เช่น คลังสินค้า การขนส่ง การเช่าซื้อสินค้า การโฆษณา การจำหน่ายในประเทศ และการจำหน่ายเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
          - เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพของประชากรไทย

          จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนา จนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั่วโลกได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐบาล ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถมีความได้เปรียบด้านต้นทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรถจักรยานยนต์ในระยะยาวให้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญกับประเทศไทยตลอดไป

ที่มา http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=2858


 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214