หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> แฟรนไชส์ >> บทความธุรกิจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผู้ประกอบการสตรีในประเทศอินเดีย

  เจ้าของธุรกิจสตรีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจของทุกๆ ประเทศ   ศักยภาพของการเป็นเจ้าของกิจการที่ถูกซ่อนเร้นของสตรีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อยๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบทบาทและสถานภาพทางเศรษฐกิจในสังคม    ทักษะ ความรู้และความสามารถในการปรับตัวในธุรกิจเป็นเหตุผลหลักสำหรับสตรีในการปรากฎตัวในโลกธุรกิจ   "ผู้ประกอบการสตรี" เป็นบุคคลที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทและมีอิสระภาพทั้งส่วนบุคคลและทางการเศรษฐกิจ    ความต้องการอย่างแรงกล้านับเป็นผลดี ซึ่งไม่ทำลายคุณภาพของการเป็นเจ้าของกิจการสตรี   ผู้ซึ่งมีความสามารถในการทำงานที่มีคุณค่าทั้งสองด้าน  คือทั้งครอบครัวและการดำเนินชีวิตทางสังคม    กับการปรากฎตัวต่อสื่อ  สตรีต่างตระหนักดีถึงคุณสถานะของตน  ความเหมาะสมและสถานะการทำงาน    เราจะพบว่าพวกเธอปรากฎอยู่ในทุกๆ เส้นทางของธุรกิจตั้งแต่ผ้าอ้อมไปจนถึงสายไฟฟ้าแรงสูง  

 

          ความท้าทายและโอกาสถูกหยิบยื่นสู่สตรีในยุคดิจิตอลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว   จากผู้แสวงหางานได้กลายมาเป็นผู้สร้างงาน   พวกเธอโด่งดังในฐานะนักออกแบบเสื้อผ้า  นักออกแบบภายใน  ผู้รายงานข่าว  นักประชาสัมพันธ์  โรงงานเสื้อผ้า และยังคงแสวงหาเส้นทางใหม่ๆ ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ     ในอินเดียถึงแม้ว่าสตรีจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประชากรทั้งประเทศ   แต่ในโลกผู้ประกอบการยังคงมีบุรุษเป็นคนครอบครอง    สตรีในประเทศที่ก้าวหน้าจะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ   แต่สำหรับในอินเดียเจ้าของธุรกิจสตรีกำลังเผชิญกับจำกัดที่สำคัญต่างๆ เช่น

 

          1. ขาดความเชื่อมั่น  :  โดยทั่วไปสตรีจะขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องความเข้มแข็งและความสามารถ   สมาชิกในครอบครัวและสังคมลังเลที่จะยืนเคียงข้างการเติบโตในฐานะเจ้าของธุรกิจ  ในระดับหนึ่งสถานการณ์เช่นนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของสตรีชาวอินเดียและยังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบัน

 

          2. อุปสรรคจากสังคมและวัฒนธรรม : ครอบครัวของสตรีและภาระหน้าที่ส่วนตัวในบางครั้งจะเป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพธุรกิจ   มีสตรีเพียงบางคนที่สามารถจัดการทั้งภาระทางบ้านและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการอุทิศเวลาอย่างเพียงพอเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหลัก

 

          3.  ความเสี่ยงด้านการตลาด : การแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดและความไม่สะดวกในการติดต่องานของสตรีส่งผลให้ผู้ประกอบการสตรีต้องใช้พ่อค้าคนกลางซึ่งมีความจำเป็นมาก    นักธุรกิจสตรีจำนวนมากพบว่ายากที่จะครอบครองตลาดและสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยม   พวกเธอยังไม่ทราบถึงภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากบริการของการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต

 

          4.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ : แรงจูงใจในตนเองสามารถส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจ   ทัศนคติต่อการจัดการปัญหาและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสังคมธุรกิจมีผลมาจากการแบกรับภาระรับผิดชอบต่อสังคม   ปัจจัยอื่นๆ อาทิ  การสนับสนุนจากครอบครัว  นโยบายของภาครัฐ  การช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐและสถาบันทางการเงินภาคเอกชน  รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสตรีต่อการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ

 

          5.  ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ : สตรีจำเป็นต้องได้รับความรู้และการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในทุกๆ องค์ประกอบของการจัดการทางธุรกิจ   เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสตรีในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบธุรกิจที่ดี


 
          6.  ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางธุรกิจ  : มีสถาบันหลากหลายแห่งในภาคการเงินที่พร้อมเสนอให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในรูปแบบของการกระตุ้น การให้กู้ยืม  แผนการเงินและอื่นๆ   แม้กระนั้นเจ้าของกิจการสตรีแทบจะไม่ทราบถึงการช่วยเหลือที่สถาบันต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้    แต่ความตั้งใจในการสนับสนุนต่อผู้ประกอบการสตรีมักเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้ประกอบการในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

 

          7.  การเข้าโปรแกรมฝึกอบรม : โปรแกรมการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบกิจการทุกประเภทเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่สังคมและความสะดวกในการติดต่อรับสวัสดิการตามช่วงเวลา  ทักษะและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการอบรม   โปรแแกรมดังกล่าวเป็นไปได้และมีประโยน์ต่อผู้ประกอบการในชนบทและยังอายุน้อยที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตัวของเขาเอง

 

          8. การขอรับประโยชน์จากทรัพยากร : สตรีมักไม่แน่ใจที่จะค้นหาช่องทางจัดหาแหล่งการเงินและพื้นที่ทางการตลาดที่ต้องการ   แม้จะมีการกระจายอย่างรวดเร็วของข่าวสาร  สมาคมและสถาบัน  รวมทั้งแผนงานต่างๆ จากภาครัฐ   สตรีที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ และเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์จะนำทรัพยากรไปใช้อย่างเหมาะสมในรูปแบบของเงินทุนสำรอง ทรัพยากรบุคคล หรืออาสาสมัครทางธุรกิจ

 

          ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจของพวกเธอมากกว่าจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนค่าจ้าง 

 

          ความสามารถพิเศษที่ไม่ได้ถูกสำรวจของสตรีอายุน้อยที่สามารถระบุได้  การอบรมและนำมาใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม    

 

          สภาวะแวดล้อมที่น่าพอใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีในการตอกย้ำคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการและเชื่อมโยงสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนในธุรกิจ  

 

 

          โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสำหรับประประกอบการสตรีในไปปฏิบัติในปัจจุบัน คือ

          -  เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          -  เทคโนโลยีชีวภาพ

          -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          -  การบริหารจัดการกิจกรรมงานแสดงสินค้า

          -  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          -  การสื่อสารโทรคมนาคม

          -  วัตถุดิบพลาสติก

          -  น้ำแร่

          -  เลี้ยงหม่อนทำผ้าไหม

          -  การปลูกพืชไม้ดอก

          -  สมุนไพรและการดูแลสุขภาพ

          -  อาหาร  ผลไม้  และกระบวนการเกี่ยวกับผัก

 

          ศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอุปสรรคที่เป็นคอขวดจากการเติบโตก็จะถูกกำจัดให้หมดไปด้วยความร่วมกันทางธุรกิจ   นอกเหนือจากโครงการอบรมต่างๆ  จดหมายแจ้งข่าวสาร   ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง  งานแสดงออกร้านและงานแสดงสินค้าซึ่งจะเป็นแหล่งสำหรับผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเอง   ผลลัพธ์ที่คาดหวังของธุรกิจคือความสำเร็จอย่างรวดเร็วและโอกาศสร้างกำไรทางธุรกิจ    การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีช่วยย่นระยะเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา   หากเราขจัดทุกรูปแบบของการแบ่งแยกทางเพศ  "สตรี" จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการร่วมบุรุษได้
ที่มา http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337:women-as-entrepreneurs-in-india&catid=40:marketing-article&Itemid=71

 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214